خرید
۲,۰۰۰ تومان

قابلیت جوش پذیری و جوشکاری مس و آلیاژهای آن (۳۰ صفحه)