ادامه مطلب
۱۸ مهر ۱۳۹۶

اطلاعیه/ شرط داشتن کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه حذف شد/ جزئیات و نحوه اجرا