جزوه ی ارایه های ادب پارسی

 

pdf

PDF

۴۰ صفحه

جزوه ی درس ادبیات که به شرح و تدریس ارایه های ادب پارسی پرداخته است

شامل سوالات کنکور و پاسخ تشریحی به ان

شرح ارایه هایی مثل:

 واج آرایی

سجع

ترصیع

و…

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر